Een SD kaart formatteren is het softwarematig indelen van een opslagmedium, in dit geval een SD-kaart, in sporen en sectoren. Daarbij wordt een lege inhoudsopgave gecreëerd en is daarom noodzakelijk om een SD-kaart te kunnen beschrijven. Alle SD-kaarten zijn van te voren geformatteerd. Als je zelf je SD-kaart wilt formatteren dan zullen alle bestaande gegevens worden verwijderd!

Stap 1

Stop de SD-kaart (of mini- micro-sd kaart) in de kaartlezer en sluit deze aan op je computer.

Stap 2

Ga naar deze computer (start > computer) of mijn documenten, of windows verkenner. Hier zie je een lijstje met opslagmediums, waaronder je SD-kaart onder “verwijderbare opslagruimte”.

formatteren2

Stap 3

Klik met je rechtermuis op de SD-kaart en klik “Formatteren”.

formatteren3

Stap 4

Kies een bestandsformaat dat je op de SD kaart wilt gebruiken. Klik op het menu aangegeven als “formatteer bestand”. Nu kun je kiezen tussen FAT (FAT16), FAT32, exFAT (FAT64) of NTFS. Je kan de kaart altijd opnieuw formatteren als blijkt dat het bestandssysteem niet compatibel is met een apparaat. De maximum bestandsgrootte in een FAT16-partitie is 2GB, bij een FAT32-partitie is dit 4 GB.

formatteren

Stap 5

Klik “starten” en je kaart zal geformatteerd worden. Dit duurt even. Als je de melding ziet dat de kaart geformatteerd is ben je klaar. Al je gegevens zijn nu verwijderd.

Je kunt ook gebruik maken van het officiële formatteer programma van de SD Card Association. Meer info over SD Formatter 4.0 vind je hier.